Bodembehandeling

Additief bij bodembehandeling

 

The Crown Chemicals heeft ruime ervaring op het gebied van polymeren. Eén van deze polymeren is het innovatieve additief waarbij elke grondsoort tot een gewenste beton-achtige samenstelling kan worden gebracht die voldoet aan klantspecifieke eisen. Dit additief wordt in de vorm van een vloeistof toegevoegd aan de bodemmix ten behoeve van de versterking van de verschillende lagen bij de aanleg van wegen en paden. Naast de versterking van de weglagen is een ander bijkomend voordeel dat dankzij dit additief wegen versneld en goedkoper worden aangelegd. Hiermee wordt de aanleg van wegen een duurzamer proces met minder CO2 uitstoot en dus een kleinere footprint.

 

Door toevoeging van het bodembehandelingsproduct (Soil Treatment Product) heeft het grondmengsel de volgende belangrijke kenmerken:

  • Er wordt een besparing gerealiseerd tot minimaal een derde van de gebruikelijke productiekosten van reguliere bouw, door met name het gebruik van de in-situ materialen voor de opbouw van de lagen.
  • Het heeft een hoge vorstbestendigheid, door lage wateropname.
  • De opbouw van de lagen, dus de aanleg van wegen en paden kan worden voortgezet tot -10◦C.
  • Er zijn minder reparaties nodig aan de lagen.
  • Het pakket aan lagen heeft een langere levensduur.
  • De geproduceerde lagen voor opbouw van wegen en paden kunnen eenvoudig worden gerecycled en hergebruikt. Bijvoorbeeld aan het einde van de levensduur. Dit leidt eveneens tot een verminderde CO2-uitstoot.

 

Na onderzoek van een type in-situ grondsoort wordt in het laboratorium de samenstelling bepaald. Hierna volgt een advies voor de samenstelling waarmee de klant zijn mengsel kan produceren.